ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANITM

SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4

VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

 

Vitezovi Templari Srbije predstavljeni kroz Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član Templarskog Reda, medunarodne Templarske organizacije - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH).

 

Odlukom Velikog Magistralnog Veća, najvišeg tela Reda, organizacija Vitezova Templara Srbije, priznata je kao ravnopravni član pod zaštitom Reda.

 

Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu, i velikim prioratima u Austriji, Finskoj, SAD, NATO, Francuskoj, Italiji, Engleskoj i Velsu, Meksiku, Kanadi, Nemačkoj i Grčkoj.

 

OSMTH deluje preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije).

 

Odluke Velikog Magistralnog Veća su jedinstveni stavovi reda u internacionalnom delovanju. Red je priznat od strane UN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu UN.

AKTUELNO

NA DANAŠNJI DAN

GMC u TOMARU

INVESTITURA

DEKLARACIJA

15 GOD. O.S.M.T.H.

Delegacija OSMTH Srbije u Tomaru, Portugal

 

Veliki Priorat Srbije kao suvereni red, ali i integralni deo O.S.M.T.H. učestvovao je u radu Velikog Magistralnog Veća (VMV) u Tomaru marta 2017. godine. Odluke, u kojima je veliki doprinos dao naš Red, možete pogledati na zvaničnoj Internet stranici internacionalnog Reda.

INVESTITURA

 

U kultnoj kući kralja Petra na beogradskom Senjaku ,tiho i u diskreciji obavljena je investura, obred primanja novih članova u Red vitezova templara Srbije. Na promociji je učestvovalo šezdesetak templara, njihovih simpatizera i gostiju iz zemlje i inostranstva. Time su srpski templari prvi put javno predstavili istoriju svog reda.

DEKLARACIJA

 

Aktuelni međunarodni izazovi i versko-konfesionalni sukobi su još jednom kao i nebrojeno puta u istoriji do sada pred Red Vitezova Templara (OSMTH) kao glavni zadatak njihovog misionarskog rada postavili potrebu zaštite Hrišćanstva u Svetu. Kroz zapretenu mrežu medijske manipulativnosti ipak se sve jasnije promalja činjenica velike ugroženosti Hrišćana u mnogim regionima sveta. Velike hrišćanske zajednice u Africi, na Bliskom istoku, Aziji, ali na žalost i u Evropi danas, osobito na prostoru Kosova i Metohije, predstavljaju jednu od najugroženijih religijskih skupina. Osporena su im osnovna ljudska i verska prava, ruše im se i pale bogomolje, proteruju ili čak ubijaju sveštenici i monasi, zatiru hrišćanska teritorijalna obeležja o postojanju a čitave porodice su prinuđene da zbog verskog terora napuštaju svoja vekovna staništa...

15 GOD. O.S.M.T.H. SRBIJE

 

Red vitezova templara Srbije osnovan je 2000. godine u Beogradu od strane Velikog priorata Austrije. Prva velika investitura i svečana ceremonija osnivanja Velikog priorata Srbije održana je u manastiru Rajinovac. Templari Srbije su autonomni sastavni član svetske organizacije sa još jedanaest Velikih priorata iz Austrije, Finske, SAD, Francuske, Italije, Engleske i Velsa, Meksika, Kanade, Nemačke i Grčke. Danas Veliki priorat Srbija ima blizu 200 članova, uključujući komanderije u Crnoj Gori i na Kipru.

 

Kao još jedna u nizu aktivnosti, prezentovan je i četvrti broj časopisa Viteška Kultura.

Avg 1230.

11. Avg 1249.

Avg 1241.

20. Avg.

Kralj Sicilije, Vojvoda Frederik potvrđuje donacije svog plemstva Templarima, na osnovu zahteva plemstva.

Papa Inoćentije IV potvrđuje svu imovinu Templara u oblasti Kamin (Cammin), na severu Nemačke.

Kralj Luis IV obznanjuje da će posredovati kao garant dogovora između kralja Teobalda od Navare, Grofa od Šampanje i Vitezova Templara, o svojini stečenoj u Francuskoj. Sporazum je podrazumevao da Vitezovi Templari imaju identična prava kao i državni činovnici u ovom delu Francuske.

Ovaj dogovor nije bio pravosnažan dok savet Vitezova Templara nije potvrdio odredbe dogovora.

Jedna od odredbi sporazuma podrazumevala je da u slučaju kršenja odredbi  sva imovina kralja Navare prelazi u vlasništvo Templara.

Današnji dan je dan sv. Bernara od Klervoa. U mnogim istorijskim radovima se naziva i "čovekom 12tog veka". Njegov rad je veoma značajan jer je napisao delo Vladavina Vitezova Templara (Rule of the Knights of the Temple), pa je time doprineo Redu. Vredan sećana!

MISIJA I VIZIJA

STRATEGIJA

O.S.M.T.H. kroz Briselsku deklaraciju: "Aiding humanity on the pilgrimage through life." donesenu simbolično 13.10.2007 je dao okvir za dalje delovanje. Templari su posvećeni doprinosu hrišćanskoj zajednici u kojoj deluju kroz humani rad baziran na projektima. Na baštinjenju vekovne kulture viteštva na osnovu hrišćanske tradicije u svakodnevnim odnosima među ljudima, Templari daju doprinos:

  • Hrišćanskom etosu, duhovnosti i viteškim vrednostima,
  • Humanitarnoj pomoći kako u Srbiji tako i na međunarodnom planu,
  • Poštovanju ljudskih prava i raznolikosti,
  • Pospešivanju međuverskog dijaloga.

Posvećenost Templara prvenstveno se ogleda u:

  • Obezbeđivanju humanitarne pomoći hrišćanima kroz fizičku, finansijsku i moralnu podršku,
  • Nastavak programa koji pomažu hrišćanima širom sveta, naročito u Svetoj zemlji,
  • Promovisanje dijaloga zasnovanog na principima mira i pravde među verama, sa krajnjim ciljem uspostavljanja boljeg razumevanja i veće tolerancije,
  • Pomoći područjima pogođenim nepogodama, kao i kroz humanitarni rad u ublažavanju katastrofa,
  • Promovisanju poštovanja raznolikosti, ljudskim pravima,izgradnje mira i održivog razvoja.

Ne nama, o Gospode, ne nama, vslavu daj imenu Tvojem.

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje "Vitezovi Templari Srbije".

 

Naziv: Udruženje "Vitezovi Templari Srbije"

Matični broj: 17372408

O.S.M.T.H. - Vitezovi Templari Srbije

Poštanski fah 143 - Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

 

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju "Templari" ili "Vitezovi Templari" što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.

Copyright @ 2015. Ivkovic Design. All Rights Reserved