ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANITM

SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4

VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI

 

VELIKI PRIORAT SRBIJE

Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH - ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu. Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član ove organizacije sa još jedanaest Velikih Priorata (Austrija, Finska, SAD, NATO, Francuska, Italija, Engleska i Vels, Meksiko, Kanada, Nemačka i Grčka ).

 

Red je reosnovan 1804. godine oslanjajući se na tradiciju srednjovekovnog Reda Templara ali ne kao njegov naslednik, već kao nastavljač tradicije. Red ima članstvo iz više hrišćanskih veroispovesti i smatra se ekumenskom hrišćanskom grupacijom. Priznat je od strane OUN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu OUN.

 

Red zahteva od svojih članova, Dama i Vitezova Templara, pripadnost hrišćanskoj veroispovesti kao i građansko vladanje, ukoliko je ovo saglasno sa hrišćanskim vrednostima i ljudskim pravima.

 

Alat modernih Templara nije mač već reč. Templar će zastupati svoje mišljenje izrečenom, napisanom i poštenom rečju.

Templarska organizacija, preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (pa tako Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije ), ima zadatke da:

 

  • učestvuje u radu organizacije "Centar za religiju i diplomatiju" koja je osnovana od strane jednog od naših članova, a koja u mnogim kriznim područjima u Svetu radi na tome da okupi na razgovore verske vođe različitih religija i da ih jače integriše u mirovne procese,
  • učestvuje u radu organizacije "CHRISTIAN AT RISK" koja se bavi zaštitom hrišćana u kriznim područjima i u dijaspori,
  • pomaže mlade talentovane ljude
  • u svakom obliku pomaže religijske hrišćanske institucije (pravoslavne, katoličke, anglikanske, luteranske i reformističke ), a posebno u Svetoj Zemlji
  • širi naučne rukopise svim raspoloživim sredstvima

 

Red se širi u korist i za dobrobit celog čovečanstva.

 

Nakon inicijalnog kontakta, komisija Velikog Priorata Srbije procenjuje i određuje dalje korake.

ARGENTINA

Grand Priory of Argentina

 

AUSTRIA

Großpriorat Österreich OSMTH

 

BELGIUM

Grand Priory of Belgium

 

BULGARIA

Grand Priory of Bulgaria

 

CANADA

Grand Priory of Canada

 

CROATIA

Grand Priory of Croatia

 

DENMARK

Grand Priory of the Kingdom of Denmark

 

FINLAND

Temppeliherrain Ritarikunta

 

FRANCE

Grand Prieuré de France du Temple (GPFT)

 

GERMANY

OSMTH Großpriorat Deutschland

GREECE

Grand Priory of Greece

 

ITALY

Gran Priorato d'Italia dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio di Jerusalem

 

MEXICO

Grand Priory of St. Joan of Arc of Mexico

 

NATO

OSMTH Grand Priory of NATO

 

NORWAY

Grand Priory of the Kingdom of Norway

 

PORTUGAL

Grand Priory of Portugal

 

RUSSIA

Grand Priory of Russia

 

Ukraine

 Grand Priory of Ukraine

 

UNITED STATES

SMOTJ

INTERNACIONALNI KONTAKTI

OSMTH INTERNATIONAL

 

OSMTH Veliki Priorati

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje "Vitezovi Templari Srbije".

 

Naziv: Udruženje "Vitezovi Templari Srbije"

Matični broj: 17372408

O.S.M.T.H. - Vitezovi Templari Srbije

Poštanski fah 143 - Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

 

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju "Templari" ili "Vitezovi Templari" što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.

Copyright @ 2015. Ivkovic Design. All Rights Reserved