Odraz poverenja i priznanja Velikom Prioratu Srbijeod strane Međunarodnog Reda ukazano je imenovanjem Velikog Kancelara Velikog Priorata Srnije brata Milana Lajhnera u status specijalnog Legata Pravoslavne Crkve u okviru novoformirane Velike Kancelarije Legata međunarodnog Reda.