ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANITM

SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4

VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

 

ČASOPIS "VITEŠKA KULTURA"

Časopis Viteška Kultura je posebno zainteresovan za onu vrstu radova koji će pojavu viteštva u društvu iztraživati iz antropoloških, etnoloških, socioloških, kulturoloških, komunikoloških ali i nužno istorijskih, politikoloških i pravnih dimenzija.

 

Časopis je potpuno otvoren za sve radove autora koji na seriozan i naučan način obrađuju ovako definisan tematski krug interesovanja. U radovima je neophodno stručno opservirati kulturnu, civilizacijsku i religijsko-konfesionalnu dimenziju odabrane teme, a naročito njenu političku i geopolitičku problematiku u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, uz poseban naglasak na topose prožimanja ali i tačke sporenja i sukoba istorijskih aktera. Nećemo biti zatvoreni ni za radove koji se na seriozan način bave fenomenologijom i tradicijom drevnih i savremenih društava ezoterijskog karaktera koji kod nas najčešće dobijaju pogrešan tretman kao tajna društva.

 

Nastojaćemo da negujemo duh tolerancije i kulturu dijaloga uvereni da je to najbolji put za komunikaciju različitosti koja je vođena potrebom da gradi nove standarde u međusobnim odnosima, na prostoru balkanskog kulturnog areala, srednje Evrope pa i šire.

 

Stoga prvi broj časopisa ujedno predstavlja i otvoren poziv autorima iz zemlje i inostranstva da svojim prilozima uzmu aktivno učešće u našem budućem zajedničkom radu. Svi radovi prolaziće sistem strogog recenziranja koji bi trebao da obezbedi visok kvalitet tekstova koji će se objavljivati. Nastojaćemo kao uredništvo da obezbedimo kontinuitet izlaženja časopisa u narednom periodu, što u našim prilikama predstavlja veoma zahtevan angažman.

REVIJA "TEMPLAR"

Revija Templar predstavlja uspeo pokušaj da se široj javnosti približi osnovna misija i delatnost reda, kao i njegov kratak istorijat. Značajno je da naša Templarska revija donosi i izveštaje iz međunarodne aktivnosti reda,  našu registraciju iz koje se jasno vidi njegov identitet, status u međunarodnoj zajednici, kao i odnos prema drugim redovima i organizaijama sličnog karaktera i usmerenja. Ona na jasan i nedvosmilen način potrvđuje  našu jasnu umerenost ka zaštiti kosovsko metohijske baštine, i naših hrišćanskih svetinja.

ISTORIJA REDA JERUSALIMSKOG HRAMA

Knjiga Lea Tisa je drugačija. On dokumentuje stvarne zapise vitezova osnivača iz dvanaestog veka, reči vitezova koji su vodili Red kroz srednjevekovno doba, vitezova koji su prošli kroz progonstva od strane kraljeva i država... i uključuje prikaze koji obuhvataju

srednji period od 1314.godine do Napoleonove rekonstitucije Reda početkom XIX veka i dalje, sve do današnjih dana u kojima Red trenutno postojano opstaje i deluje.

On daje činjenični prikaz priznanja Templarskog reda od strane Ujedinjenih Nacija u XXI veku i nedavnu istoriju rasta i širenje Reda po celom svetu.

Uključuje i dramatični rast interakcije i priznanja Reda od strane svih konfisionalno priznatih hrišćanskih crkava i njihovog višeg vođstva, kao i istorijski i suštinski templarski iskorak prema jevrejskoj, islamskoj i drugim nehrišćanskim svetskim religijama.

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI KNJIGU

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje "Vitezovi Templari Srbije".

 

Naziv: Udruženje "Vitezovi Templari Srbije"

Matični broj: 17372408

O.S.M.T.H. - Vitezovi Templari Srbije

Poštanski fah 143 - Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

 

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju "Templari" ili "Vitezovi Templari" što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.

Copyright @ 2015. Ivkovic Design. All Rights Reserved