ISSN 2335-0067

Izdavač: Veliki Priorat Vitezova Templara Srbije
Za Izdavača: Dragutin Zagorac

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Ljubiša Despotović

Zamenik Glavnog urednika: prof. dr Nebojša Petrović

Pomoćnik glavnog urednika: prof. dr Miomir Petrović

Izdavački savet časopisa: Dragutin Zagorac, Milan Lajhner, Dušan Trajković, Stevan Dorić, Srđan Stefanović, Goran Ivanović, Ratko Ivković

ISSN 2466-4154

Izdavač: Veliki Priorat Vitezova Templara Srbije
Za Izdavača: Dragutin Zagorac

Glavni i odgovorni urednik: Dragutin Zagorac

Tehnički urednik: Ratko Ivković

Uređivački odbor časopisa: Ratko Ivković, Ljubiša Despotović, Milan Lajhner

Recezent: Predrag Šević

Prelom i priprema za štampu: MultiMedia Research Centre

Urednik: Dragutin Zagorac
Tehnički urednik: Mile Imerovski
Prevod: Dušan Trajković
Lektura i korektura: Danijela Vukobrat
Korice: Danijela Vukobrat
Prelom i priprema za štampu: Igor Bolta
Za izdavača: Dejan Mileković, Milan Lajhner
Izdavač: Templarski Red Srbije, Beograd
Štampa: Futura, Petrovaradin