ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANITM

SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4

VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

 

Da li je OSMTH red katoličke crvke?

- Ne. Red ima članove iz više hrišćanskih veroispovesti i smatra se hrišćanskom ekumenskom organizacijom.

Da li su Templari slobodni zidari - Masoni?

- Ne. OSMTH nije Masonska organizacija, ali se ne ograđuje od kontakata sa Masonima.

Može li pripadnik druge vere da pristupi OSMTH?

- Ne. Redovno članstvo u OSMTH je isključivo hrišćansko, ali svaki čovek dobre volje je dobrodošao kao prijatelj i kao "pridruženi ili počasni član" iz nehrišćanskih verskih zajednica.

Šta OSMTH može da učini za mene?

- Pogrešno pitanje. Članstvo u OSMTH znači sadejstvo u zadacima organizacije.

Da li je OSMTH ezoterična sekta?

- Ne. Postoje ezoterične zajednice koje se pozivaju na srednjovekovni Red i rad Templara, ali OSMTH nema nikakvih dodira sa ezoterijom.

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje "Vitezovi Templari Srbije".

 

Naziv: Udruženje "Vitezovi Templari Srbije"

Matični broj: 17372408

O.S.M.T.H. - Vitezovi Templari Srbije

Poštanski fah 143 - Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

 

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju "Templari" ili "Vitezovi Templari" što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.

Copyright @ 2015. Ivkovic Design. All Rights Reserved