Projekat „Templari za decu svratišta“

 

Projekat „Templari za decu svratišta“, je nastao kao odgovor na potrebu konstante (sistemske) pomoći Centru za integraciju mladih – Svratišta za decu, Beograd (www.facebook.com/SvratisteBeograd, http://cim.org.rs, )
Naime Centar postoji duži niz godina i ima za cilj da decu „ulice“, tj. decu sa margina društva implementira u standardne društvene tokove (obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, zaposlenje…).


Prilikom te izuzetno društveno odgovorne misije, Centar se susreće sa konstantnim izazovom u vidu nedostatka materijalnih sredstava za neometan svakodnevni rad.
Red Vitezova Templara Srbije – OSMTH, je taj problem uvideo, kontaktirao rukovodioce Centra, i kroz jedan dugoročan projekat će probati da jedan deo tereta preuzme na sebe, i na taj način olakša rad Centra. Saradnja sa Centrom će se ogledati u nizu robno/finansijskih donacija, kao i u implementiranje korisnika centa u projekte iz domena kulture (likovni konkursi, literarni, muzički…) koje će Red Vitezova Templara Srbije – OSMTH organizovati kako na području Republike Srbije tako i na međunarodnom nivou.


Prva aktivnost u nizu aktivnosti u narednom periodu (narednim godinama) koje će uslediti, je bio Humanitarni turnir u streljaštvu, koji je organizovan 10.03.2019. u prostorijama Streljane „Target“. Cilj turnira je bio da na osnovu prikupljenih finansijskih sredstava, Centru obezbedimo sredstva za ličnu higijenu kao i sredstva za održavanje higijene prostorija, za jedan duži vremenski period. Turnir je bio izuzetno posećen, te su kroz kotizaciju koju je svaki učesnik uplatio skupljena značajna finansijska sredstva.

Uz značajnu pomoć prijatelja akcije (DM Drogerie markt Srbija i Kaufman), predstavnici Reda su odneli donaciju u Svratište na Novom Beogradu. U jednoj prijatnoj atmosferi i otvorenom razgovoru punom iskrenog uvažavanja, uverili smo se u  značaj rada Centra, što je samo osnažilo našu volju da nastavimo sa predviđenim aktivnostima u vidu saradnje naše dve organizacije.

Goran Benić, KCTJ

Vođa Projekta