Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH – ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu. Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član ove organizacije sa još jedanaest Velikih Priorata (Austrija, Finska, SAD, NATO, Francuska, Italija, Engleska i Vels, Meksiko, Kanada, Nemačka i Grčka ).

Red je reosnovan 1804. godine oslanjajući se na tradiciju srednjovekovnog Reda Templara ali ne kao njegov naslednik, već kao nastavljač tradicije. Red ima članstvo iz više hrišćanskih veroispovesti i smatra se ekumenskom hrišćanskom grupacijom. Priznat je od strane OUN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu OUN.

Red zahteva od svojih članova, Dama i Vitezova Templara, pripadnost hrišćanskoj veroispovesti kao i građansko vladanje, ukoliko je ovo saglasno sa hrišćanskim vrednostima i ljudskim pravima.

Alat modernih Templara nije mač već reč. Templar će zastupati svoje mišljenje izrečenom, napisanom i poštenom rečju.

Templarska organizacija, preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (pa tako Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije ), ima zadatke da:

  • učestvuje u radu organizacije “Centar za religiju i diplomatiju” koja je osnovana od strane jednog od naših članova, a koja u mnogim kriznim područjima u Svetu radi na tome da okupi na razgovore verske vođe različitih religija i da ih jače integriše u mirovne procese,
  • učestvuje u radu organizacije “CHRISTIAN AT RISK” koja se bavi zaštitom hrišćana u kriznim područjima i u dijaspori,
  • pomaže mlade talentovane ljude
  • u svakom obliku pomaže religijske hrišćanske institucije (pravoslavne, katoličke, anglikanske, luteranske i reformističke ), a posebno u Svetoj Zemlji
  • širi naučne rukopise svim raspoloživim sredstvima

 

Red se širi u korist i za dobrobit celog čovečanstva.

Nakon inicijalnog kontakta, komisija Velikog Priorata Srbije procenjuje i određuje dalje korake.

INTERNACIONALNI KONTAKTI

OSMTH INTERNATIONAL

ARGENTINA

Grand Priory of Argentina

AUSTRIA

Großpriorat Österreich OSMTH

BELGIUM

Grand Priory of Belgium

BULGARIA

Grand Priory of Bulgaria

CANADA

Grand Priory of Canada

CROATIA

Grand Priory of Croatia

DENMARK

Grand Priory of the Kingdom of Denmark

FINLAND

Temppeliherrain Ritarikunta

FRANCE

Grand Prieuré de France du Temple (GPFT)

GERMANY

OSMTH Großpriorat Deutschland

GREECE

Grand Priory of Greece

ITALY

Gran Priorato d’Italia dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Jerusalem

MEXICO

Grand Priory of St. Joan of Arc of Mexico

NATO

OSMTH Grand Priory of NATO

NORWAY

Grand Priory of the Kingdom of Norway

PORTUGAL

Grand Priory of Portugal

RUSSIA

Grand Priory of Russia

UKRAINE

 Grand Priory of Ukraine

UNITED STATES

SMOTJ